Algemene Voorwaarden

1. Achtergrond

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing, wanneer je als consument (de “Klant”) een bestelling plaatst via www.versano.nl en daaraan gerelateerde pagina’s (de “Website”). De overeenkomst wordt gesloten tussen de Klant en Mezam BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 68323719. (BTW nummer: NL.857392499.B01) Gedetailleerde contactinformatie en overige informatie over Versano staan op de Website vermeld. De Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op Klanten die consument zijn.

De Klant dient minimaal 18 jaar oud te zijn om via de Website te kunnen bestellen. Versano behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te weigeren of wijzigen (bijv. wanneer de Klant onjuiste persoonsgegevens heeft verstrekt en/of geregistreerd staat voor betalingsachterstanden).

Versano is niet aansprakelijk wanneer producten uitverkocht raken. Versano is niet aansprakelijk voor foutieve afbeeldingen of fouten op de Website, bijv. fouten in de productomschrijving of de technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals prijswijzigingen door leveranciers of valutawisselingen). Versano is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie of een product al dan niet op voorraad is. Versano heeft het recht om dergelijke fouten te rectificeren en om op elk gewenst moment informatie te wijzigen of actualiseren. Wanneer een onjuiste prijs wordt weergegeven voor een product dat door de Klant besteld is, dan zal Versano de Klant hiervan op de hoogte stellen en wachten op goedkeuring door de Klant van de aangepaste prijs, voordat Versano de bestelprocedure verder zal afhandelen. Alle afbeeldingen op de Website dienen slechts ter illustratie. Dergelijke illustraties bieden geen garantie ten aanzien van het aantal producten dat de Klant zal ontvangen, over hoe het product er precies uitziet, werkt of waar het geproduceerd werd. Versano is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op de Website wordt gegeven.

De Website en alle inhoud erop is eigendom van Versano of haar licentiegevers. De informatie valt onder de wettelijke bescherming voor intellectuele eigendommen en marketing. Dit houdt in dat handelsmerken, bedrijfsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, het ontwerp, de opmaak en informatie over producten, diensten en andere inhoud niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Versano mogen worden gekopieerd of gebruikt.

2. Overeenkomsten en bestellen

Om via de Website een bestelling te kunnen plaatsen, dient de Klant de Algemene Voorwaarden te accepteren. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, verplicht de Klant zich om aan de Algemene Voorwaarden als geheel te voldoen en bevestigt de Klant dat hij/zij de informatie over persoonsgegevens heeft gelezen en toestemming verleent voor het gebruik van persoonsgegevens en cookies conform het Integriteitsbeleid van Versano, zoals op de Website uiteengezet.

Een koopovereenkomst wordt pas afgesloten wanneer Versano de bestelling van de Klant heeft bevestigd en de Klant via e-mail een orderbevestiging van Versano ontvangen heeft. Versano verzoekt de Klant om de orderbevestiging te bewaren om eventueel contact met de Versano klantenservice te vereenvoudigen. De Klant heeft de mogelijkheid om zijn/haar bestelling te annuleren totdat deze door Versano bevestigd is. Als de bestelling geannuleerd wordt, zal Versano alle eventueel gedane betalingen die de Klant of zijn/haar bank/creditcardonderneming heeft gedaan in verband met de bestelling, terugbetalen.

3. Klantgegevens e.d.

Als de Klant zijn/haar gebruikersaccount registreert en/of een bestelling plaatst op de Website, zal de Klant gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De Klant verklaart dat de verstrekte gegevens correct en volledig zijn, en verklaart verantwoordelijk te zijn mochten deze gegevens fouten bevatten. Informatie over de behandeling van persoonsgegevens door Versano is beschikbaar in het Integriteitsbeleid van Versano.

De Klant verplicht zich om ervoor te zorgen dat niemand behalve de Klant zelf, de inloggegevens van de Klant gebruikt. De Klant mag zijn/haar gebruikersnaam of wachtwoord aan niemand anders vrijgeven en zorgt ervoor dat alle documentatie met informatie over de gebruikersnaam en het wachtwoord op dusdanige wijze bewaard wordt dat onbevoegden er geen toegang tot hebben. Wanneer het vermoeden bestaat dat een onbevoegd persoon toegang tot het wachtwoord van de Klant heeft verkregen, dient de Klant Versano hierover onmiddellijk in te lichten. Indien de Klant Versano niet inlicht dan is de Klant verantwoordelijk voor alle aankopen die met de inloggegevens van de Klant worden gemaakt.

Wanneer Versano het vermoeden heeft dat de Klant zijn/haar gebruikersaccount of inloggegevens misbruikt of op andere wijze de Algemene Voorwaarden schendt, dan heeft Versano het recht om de Klant de toegang tot zijn/haar gebruikersaccount te blokkeren. Versano heeft bovendien het recht om de Klant nieuwe inloggegevens te geven.

4. Prijzen, kosten en betaling

De prijzen die op de Website worden getoond, zijn van toepassing op bestellingen die op de Website worden geplaatst. Alle prijzen worden weergegeven in Euro en zijn inclusief btw. De prijzen zijn exclusief betaal- of vrachtkosten; deze worden apart vermeld.

Betalingen
De Klant kan zijn/haar aankoop betalen via de betaalwijzen die op de Website staan vermeld. Voor Nederland accepteren wij alle banken die bij IDEAL staan vermeld + Mastercard en VISA. Voor betalingen vanuit België kunt u gebruik maken van Belfius en Mister Cash. Voor Duitsland maken wij gebruik van SOFORT.

Versano heeft het recht om de Klant al te laten betalen op het moment van het plaatsen van de bestelling. Versano voorbehoudt zich het recht om niet altijd alle betaalmethodes aan te bieden en om de betaalmethode te wijzigen wanneer de methode die de Klant gekozen heeft niet werkt, ongeacht de reden daarvoor, op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Eventuele beperkingen voor de aangeboden betaalwijzen worden op de Website vermeld.

Verzendkosten Nederland
Binnen Nederland zijn onze standaard verzendkosten €7,95,- (inc. BTW) tot een bedrag van €99,95,- Voor totaalkosten vanaf €100,- zijn de verzendkosten gratis. Wij versturen onze pakketten via DHL, en wordt doorgaans de volgende dag na de bestelling bezorgd. Indien het pakket op een ander ‘dan uw eigen’ adres moet worden bezorgd, dan kunt u dit aangeven tijdens de bestelling.

Verzendkosten België en andere Europese landen
De verzendkosten naar België en andere Europese landen zijn €10,- ongeacht het totaalbedrag. Hierbij is omruilen van een artikel 1x gratis voor de Benelux klanten. Wij versturen onze pakketten via DHL, en wordt doorgaans  de volgende dag of uiterlijk binnen 2 werkdagen na de bestelling bezorgd. Indien het pakket op een ander ‘dan uw eigen’ adres moet worden bezorgd, dan kunt u dit aangeven tijdens de bestelling.

Kan ik achteraf betalen via Klarna?
Bij Versano heb je de mogelijkheid om met Klarna te betalen. Klarna voert voor Versano het volledig achteraf betalen proces uit. Dit betekent dat u een digitale acceptgiro van Klarna per e-mail ontvangt om het gekochte product te betalen.

Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met acceptgiro voert Klarna een gegevenscontrole uit. Klarna hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode.

U kunt bij vragen altijd contact met Klarna opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de Klarna website.

Let op! Ook met de betaalmethode Klarna hoort u twee e-mails van ons te ontvangen.In de eerste e-mail ontvangt u een bevestiging van uw bestelling en in de tweede mail een bevestiging dat uw betaling is goedgekeurd door Klarna. Heeft u deze tweede mail niet ontvangen? Dan is uw bestelling waarschijnlijk niet goed doorgekomen en wordt deze daarom ook niet in behandeling genomen.

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat betalen via Klarna 2,5% extra kost. Dit bedrag wordt in de checkout berekend op de totaalprijs exclusief verzendkosten.

5. Speciale acties en aanbiedingen

Versano kan zo nu en dan speciale acties op de Website plaatsen waarvoor mogelijk gunstigere voorwaarden gelden dan die die in deze Algemene Voorwaarden worden genoemd, bijv. met betrekking tot betalingen of een langere bedenktijd. Dergelijke voorwaarden gelden zolang de speciale actie loopt en voor de door Versano specifiek aangegeven producten. Versano behoudt zich het recht voor om dergelijke speciale acties op elk gewenst moment weer in te trekken. Na beëindiging of intrekking van een speciale actie zijn deze Algemene Voorwaarden zonder enige wijziging eraan, weer van kracht. Aanbiedingen ten aanzien van specifieke producten op de Website zijn slechts voor beperkte tijd geldig en zolang de voorraad strekt.

6. Levering en verzending

Producten die op voorraad zijn worden doorgaans binnen het aantal werkdagen dat op de Website aangegeven wordt, geleverd. Tenzij anders overeengekomen (bijv. in verband met het reserveren van producten die niet op voorraad zijn) zal levering binnen 14 werkdagen plaatsvinden nadat Versano de bestelling schriftelijk bevestigd heeft via de orderbevestiging. Meer informatie over de levering van producten door Versano en de leveringsvoorwaarden wordt in de leveringsinformatie uiteengezet.

De verwachte levertijd wordt in de orderbevestiging, bij de betaling en/of op de actuele productpagina op de Website aangegeven. Wanneer de levering vertraagd is, zal Versano de Klant daarover informeren en de bestelling blijven bewaken. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen heeft de Klant het recht de aankoop te annuleren indien een levering meer dan 14 werkdagen vertraagd is en dit niet door toedoen van de Klant veroorzaakt is.

Indien een pakket op een bepaald afleverpunt moet worden opgehaald, dient de Klant dit binnen de op de mededeling aangegeven tijdsperiode te doen. Bestellingen dienen in die gevallen persoonlijk te worden afgehaald met een geldig identiteitsbewijs en bestelnummer. De Klant zal een bericht over de levering ontvangen, waarin wordt aangegeven wanneer en waar het pakket opgehaald of in ontvangst genomen kan worden. Dit bericht kan via e-mail, reguliere post en, indien de Klant een mobiel telefoonnummer heeft verstrekt, via telefoon of SMS worden verstuurd. Versano heeft het recht om een toeslag à €15,-  bij de Klant in rekening te brengen wanneer een bestelling niet wordt opgehaald.

7. Herroepingsrecht

Wanneer producten op de Website worden gekocht heeft de Klant, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming, een bedenktijd van 14 dagen. Dit betekent dat de Klant het recht heeft om een aankoop te herroepen door Versano hierover binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelde product door de Klant of zijn/haar vertegenwoordiger, te berichten.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende producten:
(a) producten die speciaal op maat gemaakt zijn voor de Klant of die anderzijds op duidelijke wijze een persoonlijke aard hebben verkregen;
(b) producten waarvan de verzegeling is verbroken.

Door de Algemene Voorwaarden te accepteren erkent en aanvaardt de Klant dat het herroepingsrecht niet geldt voor in bovenstaande gevallen.

De Klant zal duidelijk worden geïnformeerd wanneer hij/zij een product bestelt waarop het herroepingsrecht niet van toepassing is. Als een product verzegeld, is mag de Klant de verzegeling niet verbreken wanneer hij/zij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht komt te vervallen op het moment dat de Klant de verzegeling verbreekt.

Als de Klant een aankoop herroepen wil, dient de Klant vóór het einde van de bedenktijd een duidelijk bericht hierover aan Versano te sturen, zoals hier beschreven wordt. De Klant zal zijn/haar naam, adres en overige relevante informatie zoals een ordernummer, factuurnummer en de naam van het product, in het bericht vermelden. Indien de Klant geen gebruik wil maken van de bovengenoemde wijze voor berichtgeving, dan kan de Klant hiervoor het standaardformulier voor herroeping van de Autoriteit Consument & Markt gebruiken.

Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal de Klant de retour verzendkosten betalen en, nadat de Klant of zijn/haar vertegenwoordiger, het product ontvangen heeft en tijdens de retourzending, verantwoordelijk zijn voor de staat waarin het product verkeert. De Klant zal binnen 14 dagen vanaf de datum dat de Klant Versano op de hoogte stelde van de herroeping, de retour aan Leather Shop Doci verzenden. Het product zal goed verpakt, in goede staat verkerend en in de originele verpakking worden verstuurd. Retourzendingen dienen naar Versano te worden verzonden conform de methodes en aanwijzingen die op de Website vermeld staan.

Versano kan te allen tijde kosteloze retourzendingen aanbieden voor bepaalde producten. Indien een kosteloze retourzending van toepassing is, zal dit op de Website bij het desbetreffende product worden aangegeven.

Als de Klant zijn/haar aankoop herroept, zal Versano het bedrag dat de Klant voor het product betaald heeft, exclusief de door Versano gemaakte vrachtkosten terugbetalen. Eventuele extra verzendkosten als gevolg van de keuze van de Klant voor een andere leveringsmethode dan de door Versano geboden standaardoptie, worden niet vergoed. Wanneer een aankoop slechts gedeeltelijk herroepen wordt (bijv. als niet alle ontvangen artikelen worden geretourneerd), worden de betaalde verzendkosten niet terugbetaald. Versano heeft het recht om een bedrag corresponderend aan de waardevermindering van het product ten opzichte van de originele waarde ervan in mindering te brengen op het bedrag dat wordt terugbetaald, indien en voor zover dat die waardevermindering veroorzaakt is doordat de Klant het product voor langere tijd heeft gebruikt dan nodig is om de werking of kenmerken ervan te beoordelen.

Versano zal het terug te betalen bedrag zonder verdere vertraging terugbetalen, doch niet later dan 14 dagen na de datum dat Versano bericht over de herroeping ontving. Versano kan de terugbetaling echter uitstellen totdat Versano het product ontvangen heeft of totdat de Klant bewijs aanlevert dat het product geretourneerd is, bijv. door middel van een verzendbewijs. Terugbetaling aan de Klant zal geschieden via de betaalwijze die de Klant koos ten tijde van de originele bestelling tenzij anders overeengekomen of indien er belemmeringen bestaan voor een dergelijke wijze van terugbetaling.

8. Ruilen en retourneren

Mocht u onverhoopt toch niet de juiste maat of keuze hebben gemaakt, dan kunt u voor een snelle oplossing of afhandeling, het retourformulier op de website gebruiken om uw product om te ruilen, of te retourneren versano.nl/retouraanvraag

Artikelen mag je natuurlijk passen, maar bij het omruilen of retourneren dient het artikel redelijkerwijs ongebruikt en in goede staat te zijn. Dit betekent dat het artikel in de originele verpakking teruggestuurd dient te worden. Daarnaast mag je het label er nooit afhalen. Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kunnen wij het artikel niet omruilen of terugnemen.

Artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling worden geretourneerd of omgeruild, maar wij stellen het zeer op prijs als dit eerder gebeurt, want dan kunnen wij uw retourbedrag sneller terugstorten. Gebruik voor het retourneren altijd onze retoursformulier op de website om ons kennis te geven van de retourzending. Dit doet u op versano.nl/retouraanvraag. Zodra wij uw aanvraag hebben behandeld, laten wij u weten hoe u het artikel retour mag sturen. Alle artikelen dienen ongedragen, onbeschadigd en met aangehechte labels teruggezonden te worden. Als wij merken dat het product is gedragen of als het wordt geretourneerd zonder de labels, dan sturen wij het product weer terug.

Voor het retourneren of omruilen naar een andere maat, is de snelste manier om uw product terug te sturen via PostNL, dit doe je op eigen kosten. Bij omruilingen sturen wij de jas weer gratis naar je terug. Stuur na verzending altijd de track&trace naar ons per email, want dan kunnen wij de zending in de gaten houden. De verzending is altijd op eigen risico, dus wij raden aan om het pakket verzekerd terug te sturen. Bewaar altijd het verzendbewijs van je retournering totdat dit succesvol is afgehandeld. Een retour is succesvol afgehandeld zodra het aankoopbedrag teruggestort is op je bankrekening. Versano is niet verantwoordelijk voor pakketten die zoekgeraakt zijn tijdens het retourneren. Voor het retourneren of omruilen vanuit het buitenland, kunt u gebruik maken van uw eigen vervoerder of DHL.

Zodra de geretourneerde artikelen binnen zijn gekomen, worden de artikelen gecontroleerd op schade of ontbrekende details. Ook is het mogelijk dat we eens jas kunnen weigeren als deze naar etenslucht of nicotine ruikt. Vervolgens wordt de retournering zo spoedig mogelijk verwerkt, zodat het aankoopbedrag binnen 2 weken ‘na ontbinding’ weer op je rekening staat.

Voor alle artikelen gelden de wettelijke garantieregels en termijnen. De wettelijke garantie houdt in dat een product datgene moet doen wat er in alle redelijkheid van verwacht kan worden. Bij de producten van Versano betekent dit dat alle artikelen, mits er aan de wasvoorschriften en de juiste zorg is voldaan, minimaal één jaar lang gedragen kunnen worden. Versano is niet verantwoordelijk voor schade aan artikelen die tijdens het retourneren zijn ontstaan. Wij raden aan om het artikel altijd in de originele verpakking terug te zenden.

Artikelen die door ons op verzoek van de klant speciaal wordt geproduceerd of besteld worden, kunnen helaas niet worden geretourneerd, daar wij dit speciaal op maat of op kleur laten produceren.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u via de contactpagina altijd een email naar ons sturen.

9. Garantie en reclameren

Sommige producten van Versano vallen onder een garantie. Informatie over garantieperiodes en speciale voorwaarden worden per product op de Website of in deze Algemene Voorwaarden vermeld. De productgarantie dekt alleen originele fabricagefouten, en daarom dus niet fouten voortkomend uit of na afloop van het aanbrengen van eigen wijzigingen ten aanzien van de werking of het uiterlijk van het product, zoals verstelling, verbetering of andere configuratieveranderingen aan het product. De orderbevestiging van de Klant geldt als garantiecertificaat.

Op ritsen geldt een garantie periode van 2 maanden. Mocht er toch een defect optreden na deze periode, dan bekijken wij eerst of dit een fabrieksfout is, of dat dit gebeurd kan zijn bij het verkeerd of onhandig dichtritsen. In geval van een fabrieksfout, zullen wij de rits kosteloos herstellen binnen een periode van 6 maanden na aankoop van de jas. In andere gevallen voor herstelwerkzaamheden, brengen wij alleen de kostprijs in rekening.

Het reclamatierecht is van toepassing op producten die volgens de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming, defect zijn. De Klant die zijn/haar reclamatierecht wil uitoefenen voor een product dat hij/zij besteld heeft, dient zo snel als mogelijk na het ontdekken van het defect, contact op te nemen met Versano waarbij de Klant gebruik zal maken van de contactinformatie die op de Website wordt verstrekt. Reclamaties die binnen twee maanden na het ontdekken van het defect door de Klant worden ingestuurd, worden altijd als op tijd ingediend, beschouwd.

Leather Shop Doci zal voor alle gegrond verklaarde reclamaties de kosten van de retourzending betalen.

Als een product waarvoor een reclamatie is ingediend, geretourneerd is en de reclamatie is gegrond verklaard, dan zal Versano de Klant conform de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming vergoeden. Versano streeft ernaar om dit binnen 30 dagen nadat Versano de klacht ontvangen heeft, te doen, alhoewel dit afhankelijk van de aard van het product, soms langer zal kunnen duren. Versano behoudt zich het recht voor om de reclamatie ongegrond te verklaren als het product, conform de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming, niet defect blijkt te zijn. Bij reclamaties zal Versano de richtlijnen volgen zoals die opgesteld zijn door de Autoriteit Consument & Markt.

10. Links

Versano kan linken naar andere websites die niet onder de controle van Versano vallen, en andere websites die niet onder de controle vallen van Versano, kunnen naar de Website linken. Ondanks dat Versano ernaar streeft om alleen te linken naar websites met vergelijkbare bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens en beveiliging, zoals die in Versano’s Integriteitsbeleid zijn vastgesteld, is Versano niet verantwoordelijk voor de bescherming of de vertrouwelijkheid van informatie of persoonsgegevens die de Klant op andere websites verstrekt. De Klant dient voorzichtig te zijn en de bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens op de desbetreffende websites te lezen.

11. Overmacht

Versano is niet aansprakelijk voor vertragingen die veroorzaakt worden door omstandigheden die buiten de macht van Versano vallen zoals algemene arbeidsconflicten, oorlogshandelingen, branden, blikseminslagen, terreuraanslagen, gewijzigde overheidsmaatregelen, technische problemen, onderbrekingen in de stroomvoorziening, tele-/computercommunicatie of andere vormen van communicatie, en gebreken of vertragingen in de dienstverlening door onderleveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hier beschreven. Dergelijke omstandigheden leiden tot een ontheffing van schadevergoedingen en andere sancties. Indien zich dergelijke omstandigheden voordoen, zal Versano de Klant dienovereenkomstig inlichten, zowel aan het begin als aan het einde van de periode waarin de betreffende omstandigheden optreden. Treden de omstandigheden gedurende meer dan twee maanden op, dan hebben zowel de Klant als Versano het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te herroepen.

12. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Versano behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden zullen op de Website worden geplaatst. De wijzigingen gaan van kracht op het moment dat de Klant de Algemene Voorwaarden accepteert (in verband met een nieuwe aankoop of bij het bezoeken van de Website), of anderzijds 30 dagen nadat Versano de Klant over de wijzigingen heeft geïnformeerd. Versano raadt de Klant echter aan de Website regelmatig te bezoeken, zodat hij/zij op de hoogte is als de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd.

13. Scheidbaarheid

Indien een bepaling uit deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, autoriteit of scheidsgerecht, blijft de rest van die bepaling en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, voor zover de geldende wetgeving dit toestaat. Bepalingen die ongeldig of onuitvoerbaar zijn verklaard, zullen worden vervangen door relevante juridische richtlijnen en adviezen.

14. Geldende wetgeving en beslechting van geschillen

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”

Geschillen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en zullen uitsluitend door de Nederlandse rechtbanken worden beslecht.

15. Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

HEB JE NOG VRAGEN, LAAT HET ONS DAN WETEN

CONTACT